Rola 4: Rozwijaj potencjał

Rozwijaj przywództwo w innych.

Skuteczni liderzy rozwijają potencjał przywódczy w innych i poprawiają efektywność zespołu, dzięki regularnej informacji zwrotnej i coachingowi. Kiedy liderzy rozwijają potencjał, odchodzą od rozwiązywania problemów poprzez mówienie ludziom, co mają robić i przechodzą do kształtowania kolejnych liderów i rozwijania potencjału członków zespołu.

Liderzy rozwijają potencjał poprzez udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, ćwiczenie kluczowych umiejętności coachingowych oraz stworzenie planu coachingu.

  • Informacja zwrotna: Częste udzielanie informacji zwrotnej jest ważnym elementem wzmacniania właściwych postaw, świadomego budowania kultury zespołu i pomagania ludziom w poprawianiu wyników.
  • Kluczowe umiejętności coachingowe: Podczas coachingu należy stosować trzy kluczowe umiejętności: słuchanie, zadawanie pytań i wzmacnianie. Te trzy umiejętności pomagają liderom skupić się na potrzebach pracownika, przeanalizować możliwości i rozwinąć jego potencjał.
  • Plan coachingu: Rozmowa coachingowa rozpoczyna się od wcześniejszego przygotowania się przez lidera, a następnie przejścia wraz z pracownikiem przez cztery kroki: ustalenie, poznawanie, analiza i zobowiązanie.

Paradygmat niepodzielnej jednostki

Skuteczni liderzy postrzegają swoich pracowników jako wielowymiarowych ludzi, obdarzonych naturalnym potencjałem. Stosują podejście coachingowe, dzięki czemu powstrzymują się przed mówieniem ludziom, co należy zrobić, a zamiast tego rozwijają ich potencjał i wzmacniają ich zdolność do samodzielnego znajdowania rozwiązań.

  • Ciało: wynagrodzenie i świadczenia, warunki pracy
  • Umysł: ciekawa i wymagająca praca
  • Serce: relacje i przynależność
  • Duch: poczucie sensu, celu, misja
Quote PNG

Przywództwo polega na podkreślaniu wartości i potencjału innych w taki sposób, żeby oni sami dostrzegli je w sobie

— Dr. Stephen R. Covey

Bezpłatny poradnik

Przygotuj się do zmiany: Zadaj sobie 5 pytań

Wykorzystaj ten przewodnik, by pomóc swoim liderom ocenić ich aktualne podejście do zmiany i wypracować bardziej produktywną postawę.

Zapisz się na demo

Zaangażuj zespół w poprawę wyników

Dowiedz się, jak 4 role lidera mogą pomóc Twojej organizacji rozwinąć potencjał przywódczy i poprawić wyniki.

4 role lidera®

01

Zaufanie zaczyna się od charakteru i kompetencji lidera – wiarygodności, która pozwala liderom świadomie budować kulturę zaufania w zespole.

02

Skuteczni liderzy tworzą wspólną wizję i strategię oraz komunikują ją w taki sposób, który sprawia, że inni przyłączają się do nich.

03

Liderzy mają ambitne plany i potrafią skutecznie zrealizować swoją wizję i strategię, wraz z zespołem i dzięki pracy zespołu.

04

Skuteczni liderzy rozwijają potencjał przywódczy w innych i poprawiają efektywność zespołu dzięki regularnej informacji zwrotnej i coachingowi.

Zapraszamy do współpracy. Poproś o przesłanie prezentacji.

Skontaktuj się z nami