Praktyka 3: Wspieraj zespół w osiąganiu celów

Co, dlaczego i jak.

Liderzy często popadają w nawyk mówienia ludziom, co i jak mają robić. Może się to wydawać szybsze, łatwiejsze do kontrolowania i zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu, ale ogranicza to kreatywność i odpowiedzialność zespołu, stanowi dodatkowe obciążenie dla lidera i podkopuje zaufanie.

Skuteczni liderzy dokładnie wiedzą, jaka jest wartość i wkład pracy ich zespołu w funkcjonowanie organizacji, ponieważ dbają o to, aby ich praca wspierała realizację priorytetów organizacji. Skuteczni liderzy określają i komunikują cele zespołu oraz oczekiwane rezultaty. Precyzują kluczowe wyniki, które oznaczać będą dla zespołu realizację celów i osiągnięcie sukcesu. A następnie delegują zadania, zapewniając ludziom odpowiednie wsparcie.

Aby zostać skutecznym liderem, należy przestawić się z myślenia „mówię ludziom, co i jak mają robić” i zacząć myśleć w kategoriach „pomagam ludziom zrozumieć „co” trzeba zrobić i „dlaczego” to robimy oraz wspieram ich w ustaleniu „jak” to zrobić”.

Zdolność do zwiększania zaangażowania

Jeśli ludzie wykonują swoją pracę tylko dlatego, że szef im tak kazał, zaangażowanie zespołu maleje. Jeśli liderzy mówią swoim zespołom dokładnie, jak mają znaleźć błąd w kodzie, napisać wniosek o dotację lub osiągnąć cel sprawiają, że ludzie się nie rozwijają i nie stają się samodzielni. To nie daje możliwości zwiększenia skali działania.

Z kolei liderzy z właściwym podejściem, angażują zespół w podejmowanie decyzji i pomagają ludziom zrozumieć, do czego przyczynia się ich praca. Skuteczni liderzy ustalają cele wraz z zespołem, a nie dla zespołu oraz delegują zadania, zapewniając pracownikom wsparcie i unikając mikrozarządzania.

Quote PNG

Wyzwaniem lidera jest wypracowanie wspólnego dla wszystkich zrozumienia tego, co jest ważne i co ma największe znaczenie

— Dr. Stephen R. Covey

Bezpłatny poradnik

Najważniejsze wskazówki dla liderów pierwszej linii

Kierowanie zespołem wymaga innych umiejętności niż praca samodzielnego pracownika.

Zapisz się na demo

Webcast: Każdy zasługuje na świetnego menedżera

Poznaj sprawdzone metody, dzięki którym stworzysz wydajny zespół.

6 kluczowych praktyk w zarządzaniu zespołem™

01

Kierowanie zespołem wymaga innego podejścia i sposobu myślenia niż praca samodzielnego pracownika. Przeanalizuj najważniejsze różnice i zmień swoje podejście, co pozwoli Ci osiągnąć prawdziwy sukces w roli lidera.

02

Zwiększ zaangażowanie członków zespołu prowadząc regularne spotkania 1 na 1; staraj się lepiej zrozumieć, jakie mają wyzwania i pomagaj im samodzielnie rozwiązywać problemy.

03

Określ konkretne cele i wyniki, jakich oczekujesz od zespołu; deleguj zadania w taki sposób, aby ludzie mogli brać za nie odpowiedzialność i zapewnij im odpowiednie wsparcie.

04

Przekazuj informację zwrotną w sposób, który rozwija pewność siebie i kompetencje członków zespołu; poprawiaj swoje wyniki, prosząc o informacje zwrotne od innych.

05

Ustal działania, które ułatwią i przyspieszą przechodzenie zespołu przez zmiany oraz pomogą w osiągnięciu lepszych wyników.

06

Stosuj planowanie tygodniowe, aby skupić się na najważniejszych priorytetach i zwiększ swoją skuteczność w roli lidera, dzięki wykorzystaniu 5 źródeł energii.

Zapraszamy do współpracy. Poproś o przesłanie prezentacji.

Skontaktuj się z nami