Zgłoszenie na szkolenie Multipliers. Jak pomnażać inteligencję zespołu

  • Prosimy pamiętać, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza, zaakceptować warunki szkoleń oraz regulamin, a także zgodę na przetwarzanie danych.
  • Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail.
  • W innym wypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 692 485 431.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

Zgłoszenie:
Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy FCPL Sp. z o.o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata:
Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia:
FCPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia:
Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

Pobierz formularz:
Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możecie Państwo skorzystać z elektronicznego formularza, prosimy o wydrukowanie wersji, która znajduje się poniżej i odesłanie jej.

Zgłoszenie
Regulamin
Polityka Prywatności
Wymagania systemowe ZOOM
Polityka Jakości

Koszt: 2 100 zł netto + 23% VAT

Skontaktuj się z nami