Nawyk 4: Myśl w kategoriach wygrana-wygrana®

Nawyk szukania wzajemnych korzyści

Myślenie w kategoriach wygrana-wygrana nie polega na byciu miłym dla wszystkich, ani nie jest techniką szybkiego rozwiązywania problemów. Jest to oparte na silnym charakterze podejście do wzajemnych relacji i współpracy.

Większości z nas zaszczepiono w dzieciństwie wzorzec, który sprawia, że poczucie własnej wartości opieramy na porównaniach i rywalizacji. Myślimy o sukcesie w kategoriach czyjejś porażki – jeśli ja wygrywam, to ty przegrywasz; lub jeśli ty wygrywasz, ja przegrywam. Życie staje się grą o sumie zerowej. Jest tylko ten kawałek tortu do podziału, więc im więcej ty weźmiesz, tym mniej zostanie dla mnie; a ponieważ czuję, że to niesprawiedliwe, to dopilnuję, żebyś nie dostał więcej. Wszyscy gramy w tę grę, lecz czy naprawdę jest ona taka przyjemna?

Myślenie w kategoriach wygrana-wygrana oznacza postrzeganie życia jako przestrzeni do współpracy, a nie rywalizacji. Podejście wygrana-wygrana to intelektualne i emocjonalne przekonanie, że we wszystkich kontaktach międzyludzkich należy dążyć do osiągnięcia obopólnych korzyści. Myślenie wygrana-wygrana oznacza, że umowy, które zawieramy i rozwiązania, które tworzymy są korzystne i satysfakcjonujące dla obu stron. Wspólnie jemy tort, który jest wtedy dużo smaczniejszy!

Aby doprowadzić do rozwiązania opartego na koncepcji wygrana-wygrana, musisz wykazać się nie tylko empatią, ale także pewnością siebie. Potrzebujesz do tego rozwagi i otwartości, ale także odwagi i zdecydowania. Ta równowaga między odwagą i rozwagą jest esencją prawdziwej dojrzałości i ma fundamentalne znaczenie dla myślenia wygrana-wygrana.

Co pomaga myśleć w kategoriach wygrana-wygrana?

Wiele osób myśli w kategoriach wykluczających się możliwości (albo-albo): np. w negocjacjach, albo jesteś miły i otwarty, albo jesteś stanowczy i twardy. Myślenie wygrana-wygrana zakłada, że trzeba posiadać obie te cechy. Jest to umiejętność zachowania równowagi pomiędzy odwagą i rozwagą.

Podstawą efektywnego stosowania tego podejścia są trzy cechy charakteru:

  • Spójność: pozostawanie w zgodzie ze swoimi wartościami, uczuciami i przekonaniami oraz dotrzymywanie zobowiązań.
  • Dojrzałość: otwarte wyrażanie swoich poglądów i uczuć, z jednoczesnym poszanowaniem poglądów i uczuć innych.
  • Mentalność dostatku: przekonanie, że wystarczy dla każdego.
Quote PNG

„Na dłuższą metę, jeśli obie strony nie są wygrane, to obie tracą. Dlatego myślenie w kategoriach wygrana-wygrana jest jedyną sensowną alternatywą we współzależnej rzeczywistości”.

— Dr. Stephen R. Covey

Zielony i czysty

Bezpłatny poradnik

Praca zdalna: 8 wskazówek, jak zwiększyć zaangażowanie, usprawnić współpracę i podnieść motywację zespołu

Dowiedz się, jak utrzymywać zaangażowanie członków zespołu, w warunkach pracy zdalnej.

Zapisz się na demo

Rozwijaj inteligencję społeczno-emocjonalną swoich pracowników

Dowiedz się, jak inspirujące lekcje doskonalenia osobistego, zawarte w książce „7 nawyków”, mogą pomóc w zmianie zachowań Twoich pracowników.

7 nawyków skutecznego działania

01

Skoncentruj się na tym, co możesz kontrolować i na co masz wpływ, a nie na tym, co jest poza Twoją kontrolą i wpływem.

02

Określ, co chcesz osiągnąć, jakie są kryteria sukcesu i jak to osiągniesz.

03

Ustalaj priorytety i osiągaj najważniejsze cele, zamiast ciągle reagować na pilne sprawy.

04
Nawyk 4: Myśl w kategoriach wygrana-wygrana®

Współpracuj efektywniej, budując relacje oparte na wysokim poziomie wzajemnego zaufania.

05

Wywieraj wpływ na innych, dzięki lepszemu zrozumieniu ich potrzeb i punktu widzenia.

06

Szukaj innowacyjnych rozwiązań, które biorą pod uwagę odmienne perspektywy i potrzeby wszystkich zainteresowanych.

07

Zwiększ swoją motywację, poziom energii i popraw równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, inwestując czas w regularną samoodnowę.

Zapraszamy do współpracy. Poproś o przesłanie prezentacji.

Skontaktuj się z nami