PRZYWÓDZTWO

PRZYWÓDZTWO – TO PRZEWAGA KONKURENCYJNA TWOJEJ FIRMY


Główną przewagą konkurencyjną Twojej organizacji jest jej kultura organizacyjna. Na jej ostateczny kształt wpływają zachowania liderów. We FranklinCovey nauczyliśmy się, że styl przywództwa najskuteczniejszych liderów na każdym poziomie organizacji zawsze zależy od ich charakteru (efektywności osobistej i interpersonalnej) oraz kompetencji (umiejętności osiągania wyników).

Przywództwo – to kwestia osobistego wyboru, a nie zajmowanego stanowiska.
– Stephen R. Covey

Wspomagamy organizacje w kształtowaniu postaw liderów odwołując się do trzech poziomów przywództwa:

  • osobistego (budowanie osobistej wiarygodności),
  • zespołowego (prowadzenia zespołu),
  • organizacyjnego (przewodzenia i zarządzania liderami podsiadającymi własne zespoły).

Na każdym z tych poziomów koncentrujemy się nie tylko na kompetencjach, ale i na charakterze. Pomagamy kształtować mentalność lidera oraz pobudzić myślenie strategiczne, budować zaufanie oraz chęć rozwijania nowych liderów, by zapewnić firmie stały wzrost. Pokazujemy korzyści ze zmiany postrzegania podwładnych przez pryzmat niepodzielnej jednostki – utalentowanej i z natury uzdolnionej, zamiast tylko przez pryzmat stanowiska oraz jaki wpływ na innych mogą mieć zachowania liderów w organizacji. Skuteczne przywództwo jest to bowiem kwestia nie tylko tego, co liderzy robią, ale przede wszystkim tego, kim są.

Dlaczego ważne jest, by rozwijać przywództwo?

Konsekwencje braku przywództwa są znane: niski poziom zaangażowania wśród pracowników, zmęczenie, obojętność i odejście z firmy talentów, a co za tym idzie – spadek poziomu zadowolenia klientów, obrotów i zysku. Z kolei w organizacjach, gdzie liderzy świadomie budują wyjątkowe kultury organizacyjne, pracownicy czują się doceniani, znają wartość wykonywanej pracy oraz powody istnienia swojego zespołu, działają w atmosferze zaufania na wszystkich poziomach. Przewagę konkurencyjną firmy budują liderzy, którzy podchodzą do zmiany od wewnątrz – zmieniają siebie, by modelować zachowania swoich zespołów i wpływać na całą organizację.

Skuteczni liderzy:

  • myślą strategicznie
  • budują zaufanie
  • angażują innych wokół ambitnych wizji
  • realizują wizje i strategie
  • pewnie prowadzą zespoły przez zmianę
  • uwalniają potencjał w innych i wspierają osiąganie rezultatów

Proces rozwoju:

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Skuteczny lider zaczyna zmianę od siebie. 7 Nawyków – to światowej klasy rozwiązanie, które, łącząc ponadczasowe zasady z kontekstem biznesowym, wspiera podnoszenie efektywności osobistej liderów. W procesie rozwijania przywództwa program przygotowuje uczestnika do wejścia na kolejny poziom kompetencyjny: lidera innych (6 kluczowych praktyk) lub lidera liderów (4 role lidera).


4 ROLE LIDERA

Współcześni dyrektorzy, jak nigdy dotąd muszą wykazać się wysokimi kompetencjami i charakterem, coraz częściej bowiem zarządzają rozproszonymi i wielofunkcyjnymi zespołami menedżerów. Globalizacja, cyfryzacja i niespotykane dotąd tempo zmian daje niezwykłe możliwości innowacji i rozwoju dla firm, jeśli tylko ich liderzy będą potrafili pogodzić w sobie role przywódcy, wizjonera, wykonawcy i mentora. Przywództwo na poziomie kardy zarządzającej nigdy nie było tak ważne i tak trudne jednocześnie. Dowiedz się, jak sprostać tym wyzwaniom.


6 KLUCZOWYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

Menedżerowie mają znaczący wpływ na każdy aspekt funkcjonowania firmy. Współtworzą i reprezentują kulturę organizacji oraz od nich zależy rozwój i zatrzymanie talentów w firmie. Są oni „liderami zmian” w biznesie, działają bowiem na szczeblu decyzyjnym najbliżej wykonywanej pracy. Ciągle jednak większość pracowników awansuje z uwagi na umiejętności techniczne, często nie mając zdolności do przewodzenia innym. Przywództwo – to również umiejętność, którą można nabyć. Zacznij już dziś.


SZYBKOŚĆ ZAUFANIA

Przywództwo jest jednym z najważniejszych filarów rozwoju organizacji, a zaufanie jest podstawą wszelkiego przywództwa. Nie jest to tylko cecha, którą się ma albo nie – to umiejętność, którą można zbudować w sposób metodyczny i systematyczny. Zaufanie stało się najważniejszą kompetencją liderów w nowej globalnej gospodarce, ma ono bowiem istotny wymiar ekonomiczny – przyspiesza wszystkie procesy i obniża koszty.