7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

PONADCZASOWE I UNIWERSALNE ZASADY

Możesz kupić czyjeś ręce, ale nie kupisz serca. W sercu rodzi się zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności. Możesz kupić czyjeś plecy, ale mózgu nie kupisz. A to tam właśnie tkwi źródło kreatywności, planowania i przedsiębiorczości.
– Stephen R. Covey

Zwycięska kultura w oparciu o 7 Nawyków

Program, oparty na światowym bestsellerze Stephena R. Coveya „7 Nawyków skutecznego działania”, książce uznanej za jedną z najbardziej wpływowych pozycji o tematyce związanej z osobistą skutecznością, rozwojem przywództwa oraz zmianą. Wprowadza do organizacji uniwersalne zasady, których stosowanie wzmacnia kulturę organizacyjną i daje mierzalne i powtarzalne rezultaty poprzez zmianę ludzkich zachowań. Jest to rozwiązanie, które z uwagi na kompleksowe podejście do tematu rozwoju organizacji poprzez rozwój osobisty pracowników i liderów (od zwycięstwa prywatnego do zwycięstwa publicznego) jest najczęściej włączane w wielopłaszczyznowe procesy rozwoju pracowników, akademie menedżera lub jako wsparcie wdrożenia Lean i Six Sigma w organizacjach.

Jeśli poszukujesz odpowiedzi na poniższe pytania, to „7 Nawyków skutecznego działania” jest właściwym rozwiązaniem:

 • Wzrost odpowiedzialności: w jaki sposób sprawić, by pracownicy podejmowali odpowiedzialność i wykazywali inicjatywę?
 • Efektywne zarządzanie sobą: w jaki sposób pracownicy mogą efektywnie organizować swoje zadania i czas przy stale rosnącym obciążeniu pracą?
 • Udana praca zespołowa: jak poprawić współpracę i osiągać wspólne cele?
 • Empatyczna komunikacja: jak skuteczniej się komunikować, jak słuchać tak, by rozumieć?
 • Konstruktywne zarządzanie konfliktami: jak możemy przekształcać konflikty w sytuacje, w których wszyscy wygrywają?
 • Równowaga między pracą a życiem prywatnym: jak możemy zwiększyć motywację pracowników i uniknąć wypalenia zawodowego?


Pakiet uczestnika zawiera:

 • podręcznik uczestnika,
 • karty umiejętności,
 • karty działań,
 • karty “Duże kamienie”,
 • Kontrakt 7×7,
 • dostępu do aplikacji Living the 7 Habits,
 • badanie Feedback 360° przed i po szkoleniu.


Zmiana w organizacji zaczyna się od zmiany zachowań jej pracowników

Rezultaty naszych badań dowodzą, że aby systematycznie uzyskiwać wysokie wyniki należy w równej mierze dbać o wszystkie zasoby organizacji. Źródłem sukcesu są ambitne strategie, zintegrowane procesy i ludzie, którzy je realizują. Program 7 Nawyków jest zaprojektowany w taki sposób, by wesprzeć rozwój pracowników na każdym poziomie w organizacji, koncertując się na kluczowych zagadnieniach efektywności:

 • różnice pomiędzy etyką wizerunku i etyką charakteru,
 • budowanie zaufania,
 • rozwój osobisty i zawodowy,
 • paradygmat,
 • osiąganie znakomitych wyników, przy jednoczesnym rozwijaniu zasobów, a nie ich kosztem,
 • proaktywność a reaktywność,
 • odpowiedzialność za własne działanie,
 • krąg wpływu,
 • role życiowe w “centrum życia”,
 • matryca zarządzania czasem,
 • podejście wygrana–wygrana,
 • wyzwania i bariery komunikacyjne,
 • synergia – czerpanie z różnorodności,
 • poszukiwanie trzeciej alternatywy,
 • obszary odnowy,
 • tworzenie planu działania,
 • reguły długofalowej pracy z nawykami.

Opcje uczestnictwa

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Jeśli potrzebujesz szkolenia dopasowanego do aktualnej sytuacji w Twojej organizacji, które przeprowadzą trenerzy FranklinCovey lub chciałbyś certyfikować trenera wewnętrznego.


SZKOLENIA OTWARTE

Możliwość uczestnictwa w warsztatach pojedynczych osób, które indywidualnie bądź też w organizacji chcą wdrażać zmiany w oparciu o podejście 7 Nawyków.


PRZYKŁADY WDROŻEŃ

Sukcesy naszych klientów są naszą najlepszą rekomendacją.


Wdrożenia na każdym poziomie organizacji

7 NAWYKÓW
SKUTECZNEGO MENEDŻERA

Rozwiązanie przeznaczone dla menedżerów, którzy chcą skutecznie inspirować, motywować oraz zarządzać zespołami w oparciu o zasady 7 Nawyków, by wspólnie uzyskiwać pożądane wyniki. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla doświadczonych menedżerów, jak i tych, którzy dopiero przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych.


7 NAWYKÓW.
ROLA LIDERA.

Liderzy często koncentrują się na zagadnieniach strategicznych, proceduralnych oraz na biznesplanach, natomiast zdarza im się pomijać kwestie kultury organizacyjnej. Zwycięskie kultury kształtowane są w sposób świadomy i metodyczny. Wymaga to skutecznego podejścia do ich tworzenia. Warsztaty 7 Nawyków. Rola lidera wyposażają liderów w niezbędne umiejętności i narzędzia, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach: zaangażowanie, modelowanie i wzmocnienie.


7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA. FUNDAMENTY

Jednodniowy warsztat wprowadzający do programu 7 Nawyków skutecznego działania, pozwoli osiągać Twoim pracownikom pożądane rezultaty. Wyposaży ich w umiejętność podejmowania trafnych decyzji dotyczących spędzania czasu i wydatkowania energii, a także efektywnej współpracy z innymi.